กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กับ 4 กิจการในพื้นที่เมืองสงขลา

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 14 มิถุนายน 64 / อ่าน : 709


กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กับ 4 กิจการในพื้นที่เมืองสงขลา

กิจการที่ 3: ร้านลีลาวดีบาติก ออกแบบลวดลายผ้าที่สะท้อนคุณค่าของเมือง
สนับสนุนโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. วิสาหกิจชุมชน 4 ภาค
.
.
บริษัทสงขลาเฮอริเทจ รับออกแบบ ผลิต ของฝากของที่ระลึก / สื่อคุณค่า ส่งต่อ
.
.
สนใจผลิตภัณฑ์SE ที่สงขลาติดต่อได้ที่ SKA Heritage
.
.
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#วิสาหกิจชุมชน
#สงขลาเฮอริเทจ
#ศิลป์สร้างสุข
#สื่อศิลป์SE


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com