นิทรรศการ ปลุก -ใจ -เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 (“เฮ็ด ฮัก ฮัก” Head Hug Heart)

11 พฤศจิกายน 64 / อ่าน : 718


                วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่หอศิลป์ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โครงการสปาร์ยูปลุกใจเมืองอีสานม่วนสุข โดยการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดงานสปาร์คยู ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 ( "เฮ็ด ฮัก ฮัก" Head Hug Heart) 


           มหกรรมปลุกพลัง สานเครือข่ายภายใต้โครงการปฏิบัติสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือ “ปลุก-ใจ-เมือง (Spark-U) ที่จะมาจุดประกาย ปลุกคนให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง เพื่อหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคนในชุมชน มาร่วมกันปลุกใจเมือง ปลุกใจคุณ และปลุกใจเรา

 

           เปิดเวทีด้วยการแสดงหมอลำหุ่น โดย คณะหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา , การแสดงดนตรี โดยกลุ่มหน่อไม้หวาน นำโดยคุณปริพนธ์ วัฒนขำ , จากนั้นเริ่มพิธีเปิดนิทรรศการ นิทรรศการ ปลุก -ใจ -เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 (“เฮ็ด ฮัก ฮัก” Head Hug Heart)  มีการกล่าวต้อนรับโดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, กล่าวรายงานรายละเอียดและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยคุณสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน จากนั้นประธานในพิธี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และการมอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณแก่องค์กรสนับสนุน หน่วยงาน ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ  โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ


             ซึ่งนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการสปาร์คยู อีสาน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 โดยมีพื้นที่ทำงาน 5  พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น โดยทุกพื้นที่นำเสนอประเด็นการทำงานเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งสารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ขยะ และตลาดปลอดขยะ

 

          เกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า โครงการนี้สามารถสร้างพลเมืองให้ตื่นรู้และมีส่วนร่วมในการ ปลุก-ใจ-เมือง อีสานบ้านเฮาม่วนสุข คือ ปลุกพลังชุมชนในพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาและสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่อาจจะไม่ทั่วถึงหรืออาจไม่มีคุณภาพเท่าชุมชนจัดการตัวเอง  อย่างที่เครือข่ายจังหวัดเลย, จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่นทำออกมานั้น  เห็นได้ว่าการขับเคลื่อนด้วยสื่อศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินอีสาน  ยังเปี่ยมด้วยพลังและปัญญา ซึ่งนำมาปลุก ใจ เมือง ได้ผลทุกครั้ง  ดังชื่อ  ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข เฮ็ด ฮัก ฮัก (Head Hug Heart)  ได้สร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม จนส่งผลถึงความสำเร็จในวันนี้  และเชื่อว่าทุกเครือข่ายยังคงต้องทำงานขับเคลื่อนกันต่อไปในประเด็นอื่นๆ  ซึ่งมาพร้อมกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่  ดังเช่นที่พวกเราทุกคนประสบอยู่ และเทศบาลตำบลท่าพระนำไปขับเคลื่อนก่อนใครอื่นในประเด็นขยะติดเชื้อ  ประเด็นขยะเมืองจากแพคเกจอาหารเดลิเวอรี่  ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ  ซึ่งอาศัยฐานความเข้มแข็งในการปลุกใจเมือง ครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาประเด็นใหม่ๆ  ในชุมชนให้คลี่คลายได้เช่นกัน

 

 

         ด้านนางสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการ ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข กล่าวว่า การจัดงานเราใช้ชื่อว่า เฮ็ด ฮัก ฮัก เพราะเราต้องการสร้างบ้านแปงเมือง หรือทำบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ ถ้าเราไม่ร่วมมือ ร่วมแรงกันทำ ไม่มีทางที่จะทำสำเร็จเราต้องช่วยกันคิดทำ (เฮ็ด) Head, ช่วยกันดูแล (ฮัก) Hug และทำทุกอย่างด้วยหัวใจ (ฮัก)  Heart เพื่อให้ฐานรากแน่นหนาแล้วจะได้รับดอกผลที่สวยงาม  ซึ่งจากการทำงานพบว่าที่จังหวัดเลย เป็นการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม เสียงแผ่นดินเลย ซี่งนำเอาปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ เปล่งสะท้อนให้คนในทุกพื้นที่ได้ยินถึงผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ฟ้า อากาศ และอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อำเภอปทุมรัตน์ ซึ่งมีการปลูกข้าวหอมมะลิส่งขายทั่วโลก แต่กลับพบว่าเกษตรกรมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืช จึงมีการใช้สื่อหนังประโมทัยเรื่องผีตาแฮกเพื่อการเปลี่ยนแปลง มาปลุกพลังให้ชุมชนหันมาทำเกษตรปลอดสารเคมี ส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลท่าพระ ตำบลสาวะถี และเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีปัญหาใหญ่คือขยะล้นเมือง ด้วยการปฏิบัติการปลุกพลังคนในชุมชนให้หันมาคัดแยกขยะ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ เช่น การประกวดโรงเรียนเราต้องสะอาด  การประกวดครอบครัวลดโลกร้อน การนุ่งซิ่นถือตะกว้ามาตลาด ส่วนเทศบาลตำบลท่าพระ ที่เผชิญปัญหาเรื่องขยะติดเชื้อและขยะที่เกิดจากน้ำท่วมได้รวมพลังสร้างแกนนำสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลุกวิถีท่าพระสะอาด  

            จากนั้นรับชมวิดีทัศน์ภาพรวมโครงการ ปลุก - ใจ - เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 ตามด้วยพิธีการประกาศผลและมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามด้วยการชมการแสดง คณะหมอลำหุ่น สินไซน้อยร้อยปี จากชุมชนสาวะถี และคณะหมอลำรณรงค์ทิ้งขยะจากเทศบาลตำบลท่าพระ  และการเปิดห้องนิทรรศการเครือข่ายสปาร์คยูภาคอีสาน โดยดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องนิทรรศการ หอศิลป์ต้นตาล

 

      "จากการประกวดในโครงการโรงเรียนเราต้องสะอาด พบว่าโรงเรียนที่มีการจัดทำโครงการยอดเยี่ยมสามารถคว้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครองได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับเงินรางวัล 1 หมื่นบาท พร้อมถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับรางวัลเงินสด 7 พันบาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับเงินรางวัล  5  พันบาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลชมเชย  2  รางวัล ประกอบด้วย 1.โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2.โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูได้รับเงินรางวัลโรงเรียนละ 3 พันบาท พร้อมเกียรติบัตร" นางสุมาลี สุวรรณกร กล่าว

 

 

 

 

      และสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมแต่พลาดในการเดินทางมาร่วมงานปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข เฮ็ด ฮัก ฮัก (Head Hug Heart) ในครั้งนี้ นางสุมาลี สุวรรณกร กล่าวเพิ่มเติมว่า  จากการทำงานกว่า 3 ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวการทำงานมากมายเกิดขึ้น ซึ่งสามารถเข้าไปกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และให้กำลังใจคนทำงานได้ที่ แฟนเพจ สปาร์ยู อีสานบ้านเฮา และแฟนเพจปันศิลป์ ปันสุข ได้เลย ซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามแจกเสื้อ Spark U สีขาว ในชื่องาน  เฮ็ด ฮัก ฮัก แจกจำนวน 3 รางวัล ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาตอบคำถามกันได้เลย แล้วมาลุ้นกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้โชคดี ได้เสื้อลิมิเต็ด อิดิชั่น ไปครองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ ประกาศผลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
      อย่าลืมมาร่วมสนุกและทำความรู้จักทั้ง 5 พื้นที่ไปพร้อมๆ กันนะ ...

      #SparkUปลุกใจเมือง
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com