Box Set ชุดจัดการความรู้พื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 4 ภูมิภาค โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 7 เมษายน 65 / อ่าน : 265


Box Set ชุดจัดการความรู้

พื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 4 ภูมิภาค

                                   โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 


           

 ชุดจัดการความรู้พื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 4 ภูมิภาค   ประกอบไปด้วย

ชุดจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม @สาวะถี จังหวัดขอนแก่น  : KHONKAEN SINSAI MODELชุดจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม @ม่อนปิ่น จังหวัดเชียงใหม่ : MONPIN FANG 


ชุดจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม @บางลำพู กรุงเทพมหานคร : BANG LAMPHUชุดจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม @เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา : SONGKHLA HERITAGEจัดทำโดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.artculture4health.com 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899

อีเมล : [email protected]ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]