สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประกาศผลรางวัลการประกวด โครงการ ‘ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี’ ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 8 เมษายน 65 / อ่าน : 266


ข่าวจาก

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประกาศผลรางวัลการประกวด โครงการ ‘ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี’ ครั้งที่ 2

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานและการมอบรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกให้เด็กอายุ 2-6 ปี และเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก และรณรงค์ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแพลตินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ภายในงานมี อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ “ร้อง เล่นเต้น เพลงพี่หัวดี” ครั้งที่ 2, นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ร่วมงาน

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “อนาคตดี เพราะมีพี่หัวดี”
โดย ภัชฌามน พูนศรีโชติ จังหวัดเชียงใหม่,รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ผลงาน “ปฐมวัยปลอดภัย ใส่พี่หัวดี” โดย โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “พี่หัวดีห่วงใยคุณ” โดย ธำรงค์ ทาทอง จังหวัดบุรีรัมย์, รางวัล ชมเชย จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร, รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “น้องๆ ปลอดภัยเมื่อสวมใส่พี่หัวดี” โดย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จังหวัดจันทบุรี


พล.ต.(ญ) คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธาน ในพิธี


พล.ต.(ญ) คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะกก. ร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ


พล.ต.(ญ) คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภา สังคมสงเคราะห์ฯ, อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการโครงการฯ, นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการตัดสิน


รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “พี่หัวดีห่วงใยคุณ” โดย ธำรงค์ ทาทอง จ.บุรีรัมย์


รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “ปฐมวัยปลอดภัย ใส่พี่หัวดี” โดย โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จ.สุพรรณบุรี


รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ ผลงาน “อนาคตดี เพราะมีพี่หัวดี” โดย ภัชฌามน พูนศรีโชติ จ.เชียงใหม่

อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]