ชวนเที่ยวสงกรานต์วัดไชยศรีแบบวิถีดั้งเดิม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 18 เมษายน 65 / อ่าน : 208


ชวนเที่ยวสงกรานต์วัดไชยศรีแบบวิถีดั้งเดิม

สงกรานต์มาถึงแล้วค่ะ ปีนี้แม้จะไม่ได้มีการสาดน้ำลดอุณหภูมิของอากาศ แต่บุญประเพณีสำคัญคนอีสานก็คงจะขาดไม่ได้ เพราะประเพณีบุญเดือน 5 สงกรานต์ ถือเป็นวันปีใหม่ไทยที่ทุกบ้านเรือนจะต้องพร้อมใจกันสืบสานต่อเนื่อง

ปีนี้ชาวชุมชนสาวะถีก็ยังสืบทอดประเพณีสงกรานต์เช่นเคย แต่เป็นแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้เน้นสนุกสนานเฮฮาเท่าใดนัก แต่เน้นทำบุญทำทานปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนั่นคือพิธีเสียเคราะห์ ด้วยการเอาเคราะห์ เอาทุกข์ เอาโศกให้ออกไปจากชีวิต

โดยพิธีเสียเคราะห์นี้จะทำในวันที่ 13 เมษายน เวลา 13.30 น. ส่วนวันที่ 14 เมษายน เวลา 07.00 น.จะมีการตักบาตรหน้าสิมอิ่มบุญตามประเพณีปีใหม่ไทย และในวันที่ 15 เมษายน เวลา 16.30 น. จะมีพิธีนำดอกไม้บูชาพระพุทธรูปหน้าอุโบสถแทนการแห่ดอกไม้ และอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานในอุโบสถ

เชิญชวนคนอยู่ใกล้ ไปร่วมซึมซาบประเพณีสงกรานต์วิถีเก่าที่วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับชาวชุมชนสาวะถีกันค่ะปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]