หมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดากับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนและปลอดภัย

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 22 เมษายน 65 / อ่าน : 217


 

หมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดากับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนและปลอดภัย
กิจกรรมต่อเนื่องของหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา จากการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนและปลอดภัย การฝึกอบรมให้ความรู้การทำหุ่นกระติบข้าวจากไม้ไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้โฮมสเตย์ชุมชนบ้านดงน้อย อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมนั้นน้องๆ เยาวชนได้ร่วมกันทำอะไรไปดูกัน...
.

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]