ขอเชิญชมนิทรรศการ "สินไซ ศิลป์สุข" โดย กลุ่มคนพิเศษ และคนพิการขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลป์ต้นตาล (ตลาดต้นตาล) ขอนแก่น

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 24 เมษายน 65 / อ่าน : 236


ขอเชิญชมนิทรรศการ "สินไซ ศิลป์สุข" โดย กลุ่มคนพิเศษ และคนพิการขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลป์ต้นตาล (ตลาดต้นตาล) ขอนแก่น

จัดโดย โฮงสินไซ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองออทิสติกขอนแก่น สถาบันวิจัยและบริการออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดขอนแก่น

สนับสนุนโดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ หอศิลป์ต้นตาล (ตลาดต้นตาล)

กิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรมพิเศษ (เฉพาะวัน)
กิจกรรมเปิดตัว วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.
- การโสเหล่ เสวนา ประเด็น “สินไซกับกระบวนการพัฒนาสุขภาวะคนพิการ”
- การแสดงหุ่นเงา “สินไซภาคพิสดาร”
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.
- การโสเหล่ เสวนา ประเด็น “ศิลปะเพื่อการบำบัดและพัฒนาออทิสติก”
- การแสดงหุ่นเงา “สินไซภาคพิสดาร”
- การประมูลผลงาน
- พิธีเปิดนิทรรศการ
กิจกรรมส่งท้าย วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.
- การโสเหล่ เสวนา ประเด็น “ชุมชนออทิสติก”
- การแสดงหุ่นเงา “สินไซภาคพิสดาร”

2. กิจกรรมตลอดงาน (ทุกวัน)
ภาพวาดระบายสี สินไซ
สอยดาว (กาลพฤกษ์บันดาลใจ)
Shadow play (Shadow box)
ไทน้อย (เขียนชื่อด้วยภาษาไทน้อย)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 091-863-6425 (คุณสาหร่าย)ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]