คู่มือดำเนินงานโครงการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (New Normal)

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 5 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 1,796


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารคู่มือดำเนินงานโครงการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (New Normal)

 

 

คู่มือดำเนินงานโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal”  

                               ดาวน์โหลด คู่มือ คลิกที่นี่ 

ผู้เรียบเรียง :   แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ผลิตและเผยแผร่โดย :  มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน          

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไท พลาซ่า เขตราชเทวี แขวงถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล ดี เทรดดิ้ง แอนด์ พริ้นติ้ง (สำนักงานใหญ่) 6 ซอยหัสดิเสวี  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10120       

โทรศัพท์ 087-356-2824 

ISBN : 978-616-92043-6-7 

พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2563

จำนวน : 500 เล่ม


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]