รากฐาน ภูมิภาษา ปัญญาแผ่นดิน

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 19 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 148


รากฐาน ภูมิภาษา ปัญญาแผ่นดิน
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้เท่าทันอนาคต
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน
นำโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมมาธิการด้านศิลปะและวัฒธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา
* สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน *
กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVE

อ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์ ที่นี่


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]