ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 27 มิถุนายน 60 / อ่าน : 363


 

          จาก “เด็กบันดาลใจ” จุดประกายสู่ SPARK U ปลุกใจเมือง”

          จากปีพุทธศักราช 2558 ที่กรุงเทพมหานคร

เดินทางต่อถึงปีพุทธศักราช  2560 ไปปลุกใจต่อยัง 3 ภูมิภาค เหนือ อีสาน ใต้ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจาก สสส.และภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์  3 แผนงาน กับปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองด้วยการใช้กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Spark U : ปลุกใจเมือง เน้นเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนร่วมกันพัฒนาต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ 3 ดี - สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี หวังจุดประกาย และขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะที่ขยายไประดับภูมิภาคและทั่วประเทศ

         ภาคเหนือ = แผนงานการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

         ภาคใต้ = แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน

และ    ภาคอีสาน = แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

        โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. บอกถึงการทำงานในพื้นที่ภาคอีสานว่า ที่ภาคอีสานนี้ได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ เนื่องจากมีภาคีเครือข่ายของ 3 แผนงานทำงานอยู่ แต่ด้วยพลังของเครือข่ายเราจึงมีทั้งจังหวัดเลย และจังหวัดมหาสารคามมาร่วมด้วย โดยกระบวนการนั้นได้เชิญชวนประชาชนในเมืองมาร่วมคิดร่วมออกแบบ และสร้างการเปลี่ยนพื้นที่หรือเมือง ตั้งแต่พื้นที่เล็กๆ ในชุมชนเพื่อสุขภาวะ หาคุณค่าความหมายและมองไปสู่อนาคตร่วมกัน  

           “โครงการมหกรรมการเรียนรู้ สื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) ภาคอีสานนี้แม้แต่ละพื้นที่จะมีแผนในการทำงานที่แตกต่างกันแต่ทุกโครงการวางเป้าหมายเอาไว้เหมือนกันว่า “จะร่วมกันปลุกใจคนทั้งเมืองให้หันมาสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมของตนเอง ด้วยหัวใจหลักว่าจะปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และร่วมกันเป็นเครือข่ายในระยะยาวต่อไปนายดนัย หวังบุญชัย บอก

           ความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของพื้นที่ภาคอีสานมีอยู่มากมายและหลากหลาย แต่เพื่อเป็นโครงการต้นแบบจึงมีพื้นที่ปฏิบัติการเกิดขึ้นดังนี้

โครงการ 4 ป.ภูมิใจไทอีสาน (ปลุก ปรับ เปลี่ยน ปลื้ม)  จ.ขอนแก่น

โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ   จ.ขอนแก่น

โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข)  จ.เลย 

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” จ.ขอนแก่น

โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน  จ.มหาสารคาม

         ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเกิดขึ้นในปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) ภาคอีสาน ติดตามการทำงานของพื้นที่ทั้งหมดนี้ได้อย่างต่อเนื่องที่ www.artculture4health.com ไม่แน่ในปีถัดไปพื้นที่ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง จะเป็นชุมชนของคุณก็ได้ 

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com