กิจกรรมเวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ วิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 6 ตุลาคม 60 / อ่าน : 1,126


กิจกรรมเวทีเสวนาถอดองค์ความรู้ วิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มลายคำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นการรวมเครือข่ายกลุ่มลายคำทั้งหมด มาร่วมสำแดงศิลป์ ศาสตรา ที่ตนเองได้เรียนรู้จากกลุ่มลายคำ จ.เชียงใหม่ มาแสดงความสามารถ และ นำเสนอข้อคิดเห็นให้แก่คณะกรรมการเยี่ยมชมโครงการ กิจกรรมนี้ มี นร.เครือข่ายกลุ่มลายคำ ดังนี้ 1 เครือข่ายกลุ่มลายคำ รร.ธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (กลุ่มเสียงลายคำ) 2 เครือข่ายกลุ่มลายคำ รร.บ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน (กลุ่มศรีวิชัย) 3 เครือข่ายกลุ่มลายคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา (กลุ่มบัวรวงศ์) 4 เครือข่ายลายคำ สำนักศิษย์พุทไธสวรรย์ รร.แม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน (กลุ่มสืบฮีตสานฮอย ตามรอยล้านนา) จ.เชียงราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น นอกจากจะได้รับความรู้จากพ่อครู แม่ครู แล้ว ยังได้เจอเพื่อน พี่ น้อง ร่วมสายเลือดลายคำด้วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีเวทีการแสดงออกทางวัฒนธรรม และเห็นความต่างจากวันแรกที่เยาวชนไม่กล้าแสดงออกในทางที่ดี วันนี้ วันรวมวิถีศาสตร์ศิลป์ลายคำ เยาวชนทุกคนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ทุกคนหันกลับมาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รักความเป็นรากเหง้า ไม่อายที่จะวาดเจิงลาย ฟ้อน ตีกลอง
 


สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com