ชุมชน3ดีวิถีสุข พลเมืองเด็กสร้างสื่อดีร่วมสร้างเจ้าบ้านที่ดีในชุมชนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่

23 พฤษภาคม 61 / อ่าน : 424

จากการทำงานอย่างขยันขันแข็ง วันนี้พลเมืองเด็กสร้างสื่อดี..ชุมชน3ดีวิถีสุข ร่วมสร้าง “เจ้าบ้านที่ดี” ในชุมชนบ้านแหลมกรวด 


ซึ่งเด็กๆ โรงเรียนบ้านแหลมกรวด ออกเดินทาง..ยังชุมชนเพื่อค้นหา เรียนรู้ และสัมผัสเรื่องราววิถีชุมชน นักสื่อสารเล่าเรื่องของดีชุมชน... 


เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมกรวดผ่านการบอกเล่าจากคนในชุมชน และประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมกรวด เพราะ..แหลมกรวด..มีมนต์เสน่ห์ความเก่าแก่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ พร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา และหอยชักตีนขึ้นชื่ออีกด้วย 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ชุมชน3ดีวิถีสุข โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com