หุ่นกะลา : ละครสำหรับเยาวชน ในกระบี่เมือง3ดีวิถีสุข สื่อดี• พื้นที่ดี •ภูมิดี

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 25 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 5,988


 

 

การลงมือทำ ดีกว่าการพูดให้ฟัง…ลองเล่น ลองเรียนรู้ กับกระบวนการละครหุ่นสร้างสรรค์…สื่อดีที่เด็กๆสามารถออกแบบเองได้…:กระบี่เมือง3ดีวิถีสุข สื่อดี• พื้นที่ดี •ภูมิดีละครสำหรับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารชุมชน

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]