หุ่นกะลา : ละครสำหรับเยาวชน ในกระบี่เมือง3ดีวิถีสุข สื่อดี• พื้นที่ดี •ภูมิดี

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 25 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 1,637


 

 

การลงมือทำ ดีกว่าการพูดให้ฟัง…ลองเล่น ลองเรียนรู้ กับกระบวนการละครหุ่นสร้างสรรค์…สื่อดีที่เด็กๆสามารถออกแบบเองได้…:กระบี่เมือง3ดีวิถีสุข สื่อดี• พื้นที่ดี •ภูมิดีละครสำหรับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารชุมชน

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com