เรียนขับร้องเพลง "Do-Re-Mi" ทั้งในในรูปแบบ solfège และเนื้อร้อง ในโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 1 สิงหาคม 61 / อ่าน : 1,625


พบกันอีกครั้งกับการเรียนการสอนการขับร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2

น้องๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ได้เรียนขับร้องเพลง "Do-Re-Mi" ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการ้องเพลงทั้งในในรูปแบบ solfège และเนื้อร้อง โดยคุณครูจากทางมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเรียนการสอน โดยการแบ่งน้อง ๆ เป็นกลุ่มย่อยตามช่วงเสียง แล้วออกมาร้องทีละกลุ่ม เพื่อที่ทางคุณครูจะได้ปรับวิธีการร้องให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม วันนี้น้อง ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถจดจำเนื้อร้องได้เกือบทั้งเพลงปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com