สัปดาห์ที่ 7 กับการเรียนการสอนร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 1 สิงหาคม 61 / อ่าน : 1,731


การเรียนการสอนการขับร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2 

ครั้งน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ยังคงเรียนขับร้องเพลงอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 วันนี้สามารถขับร้องบทเพลง "Do-Re-Mi" ในรูปแบบ solfège และเนื้อร้อง ได้จบบทเพลงแล้ว คุณครูจากทางมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ยังคงให้ความเข้มข้นกับการเรียนการสอนเช่นเดิม

 

โดยการแบ่งน้องๆ เป็นกลุ่มย่อยตามช่วงเสียง แล้วให้ออกมาฝึกขับร้องทีละกลุ่ม เพื่อปรับวิธีการร้อง ซึ่งน้อง ๆ สามารถขับร้องออกมาได้ดีมากขึ้น

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com