สัปดาห์ที่ 8 กับเยาวชนฟ้าใสโมเดลกับการได้เริ่มเรียนบทเพลงใหม่ โดยบทเพลงใหม่นี้ชื่อว่า "Danny boy"

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 1 สิงหาคม 61 / อ่าน : 1,804


พบกันอีกครั้งกับการเรียนการสอนการขับร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2 

น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา มาเรียนขับร้องเพลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 แล้ว หลังจากสัปดาห์ที่แล้วน้อง ๆ สามารถขับร้องบทเพลง "Do-Re-Mi" ได้จบทั้งบทเพลงแล้ว ครั้งนี้คุณครูจากทางมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้ให้น้อง ๆ ได้เริ่มเรียนบทเพลงใหม่ โดยบทเพลงใหม่นี้ชื่อว่า "Danny boy" บทเพลงมีท่วงทำนองที่่ไพเราะเจือเศร้านิด ๆ แต่ยังคงมีความสวยงามอยู่ น้องเริ่มฝึกขับร้องบทเพลงในรูปแบบ solfège ก่อน ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ดีเนื่องจากน้อง ๆ ได้เรียนพื้นฐานการร้อง solfège มาจากบทเพลงที่แล้ว 

 นอกจากนี้ทางคณะครูยังได้ทำการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยาในการบันทึกวีดีทัศน์สื่อการเรียนการสอนขับร้องเพลงเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอนร้องเพลงให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป โดยมีโรงเรียนฟ้าใสวิทยาเป็นต้นแบบ


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com