ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาด SPARK U อีสาน กับจัดการขยะของตนเองได้จนไม่มีขยะทิ้ง

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 9 สิงหาคม 61 / อ่าน : 505


เด็กเยาวชนชุมชนสาวะถี ร่วมกันถ่ายทำคลิปวีดีโอนำเสนอเรื่องราวคนในชุมชน ที่สามารถจัดการขยะของตนเองได้จนไม่มีขยะทิ้ง หนึ่งในโครงการ ปลุกใจเมืองสาวะถีวิถีสะอาดปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com