เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการ Spark U ภาคอีสาน ตอน : อีสานม่วนสุข 5+1

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 7 ธันวาคม 62 / อ่าน : 1,244


 

เอกสารประกอบการนำเสนอโครงการ Spark U ภาคอีสาน ตอน : อีสานม่วนสุข 5+1 

 

 

 

แบบเสนอโครงการ โครงการปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 .doc

สรุปภาพรวม SPARK-U อีสาน  .pdf

- เอกสารทีมติดตามประเมินผล  .pdf

- ข้อมูลเสริมจาก  TCDC  .pdf 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจ สปาร์คยู อีสานบ้านเฮา

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com