ต่อช่วงการนำเสนอ วันที่ 21 มีนาคม 2564

5 พฤษภาคม 64 / อ่าน : 752


ต่อช่วงการนำเสนอ วันที่ 21 มีนาคม 2564
หลังจากได้ลงพื้นที่ ถนนคนเดิน จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้วยสถานการณ์จริง
หนึ่งในกิจกรรมของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 หลักสูตร "สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ" ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
ก่อนที่จะกลับมาตัดต่อ เป็นผลงานและนำเสนอผลงานนั้นเป็นอย่างไร มาชมกัน
และตามด้วยการปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการต่อไปปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com