กิจกรรมดีๆ ชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ตอบทุกคำถามของ “ชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit” (ATK)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 30 กรกฎาคม 64 / อ่าน : 121กิจกรรมดีๆ ชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ …
ตอบทุกคำถามของ “ชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit” (ATK)
        </div>
        <br/>
        <div id=

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com