ศิลปะสร้างสรรค์สู้ซึมเศร้าวัยเรียนออนไลน์ วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ibis Bangkok Riverside

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 17 มกราคม 65 / อ่าน : 207


 


ขอเชิญคุณครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม

"ศิลปะสร้างสรรค์สู้ซึมเศร้าวัยเรียนออนไลน์"
วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2565
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

วิทยากร และกระบวนกร
ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ - ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Puchong Laurujisawat

ผศ. ดร. ปวีณา แช่มช้อย - อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Paveena Chamchoy

อ. วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล - พยาบาล APN กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง Oat Wilailak

ทีมศิลป์บำบัด อาร์ตฟิลด์ Kotch Voraakhom Apichaya Chanthong Thanya Ritta Eoilamu Perapong Norachart Jenpijarn
 Jaturatamrong

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/aH2PMGkKshhh6YPG9
สถานที่จัดงาน : ibis Bangkok Riverside https://goo.gl/maps/wJMnac4pkWa4jkcP9
ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม วันที่ 20 มกราคม
แจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 มกราคม
จำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น!

 


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com