วันที่ 2 ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค โดยโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

7 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 75

วันที่ 2 ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค โดยโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ


(วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ) ที่โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค โดยมีสื่อมวลชนกว่า 10 จังหวัด จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันที่สองนี้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาคในหัวข้อที่ 6 และ 7 ต่อในวันนี้ โดยในหัวข้อที่ 6 นั้นเป็นเนื้อหาเรื่องการวางแผนกำหนดทิศทางการนพเสนอข่าวและการหารายได้ และร่วมกันทำ Workshop : การวางแผนกำหนดทิศทางการนำเสนอข่าว การสร้างแบรนด์ เข้าใจเรื่อง การตลาด และการหารายได้ ของสื่อออนไลน์ โดย คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์


จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายและเสวนาเป็นหัวข้อที่ 7 : เกี่ยวกับเวทีเสวนาประสบการณ์ขององค์กรสื่อกระแสหลักกับการหารายได้จากคอนเทนท์
โดยคุณธีรยุทธ ชุณหบดี Editor in chief สื่อออนไลน์ Next by Nation , คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ PPTV HD 36 , คุณสราลี แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการ เชียงใหม่นิวส์ และมีคุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ดำเนินรายการ

 


โดยในหัวข้อนี้มีการให้ผู้ร่วมกิจกรร ทำ Workshop การวางแผนกำหนดทิศทางและรูปแบบการนำเสนอข่าวในสื่อออนไลน์ และ นำเสนอแผนการนำเสนอข่าวในสื่อออนไลน์ จากนั้นเป็นกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองการทำงานร่วมกันในอนาคต โดย คุณภูวสิษฏ์ สุขใส

ไปชมบรรยากาศนี้กัน ....
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com