งานไทบ้านเด้อ ภายใต้โครงการ พัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม หมอลำหุ่น วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 จังหวัดมหาสารคาม

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 4 สิงหาคม 65 / อ่าน : 2,656


กำหนดการ “งานไทบ้านเด้อ”
ภายใต้โครงการ พัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม หมอลำหุ่น
วันอาทิตย์ที่ 21  สิงหาคม 2565
ณ ลานตากข้าวบ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


14.00 น. จุดนัดพบ เริ่มต้นชมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวอีสาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

          - นั่งรถรางเดินทางนมัสการ “พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน” พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังศรัทธา

          - นั่งรถรางตามรอยฮูปแต้ม “ฮูปแต้ม สิมอีสาน” บ้านดงบัง วัดโพธารามและ วัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก

          - นั่งรถรางตามรอยถิ่นฐานอารยธรรม ที่“กู่สันตรัตน์” อโรคยาศาลาหรือหรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งนครธม ช่วงพุทธศตวรรษที่18


16.00 น. เดินทางกลับชุมชนบ้านดงน้อย 
          - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน / พิธีกรภาคสนามพาชมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนพร้อมชมนิทรรศการ “หนังบักตื้อ” และนิทรรศการงานศิลปะเศษไม้ โดย พ่อใหญ่สุ่น กันหารินทร์อายุ ๙๒ ปี อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์

          - ชมการสาธิตการสานหลวงพ่อพระไหล จากชุมชนบ้านดงน้อย

          - ชมการสาธิตการเพ้นท์ ฮูปแต้ม จากนักเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

          - สาธิตการทำโมเดลหุ่นกระติบ จากหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา

          - สาธิตการทำโมเดลเปเปอร์มาเช่ (จากขยะที่เป็นกระดาษ โดย ปรีชา การุณ)

          - เวิร์คช็อปการทำตุ๊กตาจากไม้

 

17.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนร่วม Shared Vision 
          เปิดพื้นที่เชิญชวนเครือข่าย แลกเปลี่ยนการขยายผลงานสร้างสรรค์โครงการ“ทิศทางการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม” สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ บนฐานศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย และภาคีร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่

 


17.30 น. - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย


18.30   กล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน  โดย นายสุรพงษ์ เผิ่งจันดา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลพระธาตุ

                พิธีเปิดงาน โดย นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้วนายอำเภอนาดูน
             กล่าวรายงานโดย นายบุญจันทร์ พิลาพันธ์ กำนันตำบลพระธาตุกล่าวพันธกิจร่วม อาจารย์ ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึง พันธกิจร่วมการประยุกต์ใช้มุมมองวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกับการขับเคลื่อนชุมชนผ่านงานศิลปวัฒนธรรม
 

19.00 น. เปิดเวทีการแสดง
          - ชมการแสดงหมอลำหุ่น เรื่อง สินไซ ตอน ปราบงูซวง- ชมการแสงหุ่นเงา นิทานชาดกแพะเจ้าปัญญา
          - เชิญม่วน ๆ รำวงเพลงแคนประยุกต์ จาก พ่อสมบัติ สิมหล้า ศิลปินมรดกอีสาน

 

20.00 น. เข้าร่วมงานตามอัธยาศัย และปิดกิจกรรม 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]