เหล้าขวดสุดท้าย EP 01 : ผลงานรู้เลิกเหล้า จาก จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 13 กุมภาพันธ์ 67 / อ่าน : 507


"เหล้าขวดสุดท้าย"

หลาย ๆ คนที่เป็นสายนักดื่ม (สุรา) ที่คิดจะเลิกเหล้าแล้วแต่ก็ยังเลิกไม่ได้ ตอเป็นอีกคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าหนัก

แล้ววันหนึ่งเขาคิดจะเลิก เขาจะเลิกเหล้าได้อย่างไร แล้วมีวิธีการอย่างไรถึงเลิกได้

ไปติดตามเรื่องเล่าของ ตอ วิชัย พร้อมดี กันนะครับ

 

 

#รู้เลิกเหล้า #ติดเหล้ายัง #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส #เครือข่ายองค์กรงดเหล้า #เมอเมิงสะเร็น #MOJOESAN #สวนนิเวศเกษตรศิลป์ #ห้องเรียนตามใจ #สวนทีละ๙ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]