ภาพบรรยากาศการอบรมศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง @โรงพยาบาลศิริราช

18 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 295

การอบรมศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง                 

ณ โรงพยาบาลศิริราช 18 พฤษภาคม 2560 (รุ่น 6 level 1)

ห้องประชุม 1514  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15

 

                       9.15-9.30                       meditation with music

                       9.45-10.00                     แนะนำตัว artfield และผู้เข้าร่วม basic introduction             

                       10.00-10.30                      Lecture 1 basic element- Opening your five sense

                       10.30-12.00                    finger paint  (battle)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nonverbal com    13.00-14.30                    Hand bell

                        14.30-16.00                    From unconscious to unconscious  (Jackson Pollock)        

                        16.00-16.30                    Close and Disscussion

 

     

 

ดูภาพเพิ่มเติมด้านล่าง
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com