ถอดบทเรียน พื้นที่สร้างสรรค์ และ นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ภาคใต้ KIDDEE IDOL

18 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 464

วงถอดบทเรียน 20ทีม 20พื้นที่ 8สถาบันการศึกษา 2โรงเรียน 2กลุ่มเยาวชน กับอีก 7จังหวัด Kiddee idol 60คน และ 2,000กว่าคนกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ปฎิบัติการสื่อสารชุมชน "พื้นที่สร้างสรรค์ และ นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ภาคใต้" KIDDEE IDOL

               ▪️จากจุดเริ่มต้น มาถึงระหว่างทาง สู่การมองความหวังอนาคตสู่ความยั่งยืนและต่อเนื่อง

               ▪️ฟันเฟืองสำคัญของการสร้างสื่อสุขภาวะ คือ พลังสื่อของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และสร้างสื่อดี

               ▪️กระบวนการต่อไปของพวกเรา คือ การสร้างกลไกของพลังเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในการสื่อสารพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์

               ▪️จากเวทีถอดบทเรียนครั้งนี้..พวกเราได้จัดตั้งเป็นเครือข่าย มีบทบาทของแกนนำ ประธานรุ่น ผู้ประสานงานพื้นที่ อันดามัน-อ่าวไทย-ใต้ล่าง-3จังหวัดชายแดนใต้

               ▪️คุณค่าของความรู้..จากชุดความรู้ประสบการณ์นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ:สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จากการถอดรหัสในเวทีถอดบทเรียนครั้งนี้

               ▪️ขอบคุณทีมพี่เลี้ยงทุกท่านที่ระดมความคิดกลุ่มย่อยเพื่อสร้างการต่อยอดของงานต่อไป..

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมด้านล่าง
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com