สานต่อความดี 'อุชเชนี' ปลุกงานวรรณกรรมทรงคุณค่า - เดลินิวส์

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 8 สิงหาคม 60 / อ่าน : 3,202


เพื่อสานต่อทุกบทกวีและผลงานของ "ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา " ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) เจ้าของนามปากกา "อุชเชนี" และ "นิด นรารักษ์" ที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ผลงานวรรณกรรมยังได้รับการกล่าวถึง สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตกร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิคประเทศไทย และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2560" โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลจำนวน 4 โล่ สำหรับผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดประเภทกลอนสุภาพหัวข้อ " มิ่งมิตร"  และประเภทความเรียง ระดับนักเรียนและระดับประชาชน

          งานเปิดตัวรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกในการจัดประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนีเพื่อระลึกถึงผลงาน ทรงคุณค่า และสานต่อความดีของอุชเชนี ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ปี 2536 ด้วยเป็นกวีผู้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความงดงามด้านวรรณ ศิลป์และการใช้ชีวิต ยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับดำเนินรอยตาม โครงการนี้จะช่วยสืบ สานมรดกล้ำค่าด้านภาษาไทย จึงอยากเชิญภาษาไทย จึงอยากเชิญชวนนักเขียนและคนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งจะมีการประกาศผลการตัดสินวันที่ 20 ธ.ค.นี้ รุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งจะมีการประกาศผลการตัดสินวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

          สำหรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี มีศิลปินแห่งชาติ นักเขียน กวี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์ ร่วมพิจารณาโดย ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ เจ้าของปากกา "ปะการัง" ตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่านักอ่านส่วนใหญ่รู้จักอุชเชนี แต่ คนรุ่นใหม่ นักเรียน อาจไม่คุ้นเคย ข้อแนะนำสำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ควรศึกษาผลงาน อุชเชนี ไม่ว่าจะเป็นบทกวีนิพนธ์ "ขอบฟ้าขลิบทอง" และ "ดาวผ่องนภาดิน" ซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อประกวดกลอนสุภาพ "มิ่งมิตร" ส่วนคนไม่ถนัดด้านร้อยแก้ว ต้องอ่าน "เพียงแค่เม็ดทราย" ซึ่งเขียนในนามปากกา "นิด นรารักษ์"

 

 

          อุชเชนีมีความโดดเด่นด้านวรรณศิลป์ ควรแก่การศึกษาเรียนรู้การใช้คำ ความไพเราะ และจังหวะกวีนิพนธ์ ผลงานถือเป็นตำราที่ดี ที่เด่นมากคือ ใช้คำง่าย ๆ ที่อ่อนโยน สวยงาม แต่ปลุกเร้าพลังชีวิต ทำให้คนอ่านมีความหวัง มีกำลังใจเดินหน้าต่อไป รวมถึงเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ การประกวดไม่ได้ต้องการอุชเชนีคนที่ 2 เพราะไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ แต่ให้ศึกษาวิธีอ่าน เขียน สร้างงานที่มีกลิ่นและรสชาติใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง

          รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนีเปิดรับผลงานถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eugenieawards.com และ Facebook :  eugen-ieawards.

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]