แบบเสนอโครงการ - โครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2559

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 13 กันยายน 59 / อ่าน : 444


 

 

 

 

  • แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี2559   
  • แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการเครือข่ายเมืองสามดี สานสุขภาวะชุมชน ปี 2559   

  • ใบปะหน้าแบบเสนอโครงการปี 2559.pdf 
  • ใบปะหน้าแบบเสนอโครงการปี 2559.doc


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-0988  

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com