คุ่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ

หมวดหมู่ นักวิชาการ , โดย : admin , 4 กุมภาพันธ์ 64

คุ่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้  หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ"


ดาวน์โหลดสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ดาวน์โหลดดาวน์โหลดสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ดาวน์โหลด


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]