การนำเสนองานใน การอบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ภาคเหนือ

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 23 มีนาคม 64

การนำเสนองานใน  การอบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ภาคเหนือ

อบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ภาคเหนือ "สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Media as Social School."โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา จ.พะเยา 6-7 กพ.2564โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]