สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม : แม้ไม่ใช่สื่อมืออาชีพ แต่สามารถสร้างตนเองให้มีฝีมือเทียบเท่ามืออาชีพได้

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 23 มีนาคม 64

 

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม : แม้ไม่ใช่สื่อมืออาชีพ แต่สามารถสร้างตนเองให้มีฝีมือเทียบเท่ามืออาชีพได้

สื่อชุมชน แม้ไม่ใช่สื่อมืออาชีพ แต่สามารถสร้างตนเองให้มีฝีมือเทียบเท่ามืออาชีพได้

ในอนาคตเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นจะเป็นกระแสหลักของสังคม
..ทีมกบนอกกะลา จากทีวีบูรพา นำโดยคุณสืบพงษ์ รัตนดิรก ณ ภูเก็ต และคุณอุมาพร ตันติยาทร ที่มาช่วยทำให้เครือข่ายพะเยาทีวีได้ เพิ่มมุมมองและทักษะการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ในเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา สนับสนุนโดย สสส.

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]