สื่อเป็นโรงเรียนเมืองพะเยา ดึง สามประสาน พระ นร.-นศ.และสื่อชุมชน ร่วมอบรมสื่อสร้างสรรค์

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 23 มีนาคม 64

สื่อเป็นโรงเรียนเมืองพะเยา ดึง สามประสาน พระ นร.-นศ.และสื่อชุมชน ร่วมอบรมสื่อสร้างสรรค์


เมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2564 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส ) ร่วมกับสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา " พะเยาทีวี " จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร " สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ " ( ภาคเหนือ ) มีพระสงฆ์ สามเณร นิสิตนักศึกษา รักเรียนและเจ้าของเพจในพื้นที่จังหวัดพะเยาเชียงราย และลำปางเข้าร่วมการอบรม เพื่อผลิตสื่อสุขภาวะให้เกิดแรงผลักดันหรือแรงกระเพื่อมในสังคมในทางสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเค.เอ็ม.กว๊านพะเยา


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://bit.ly/2OLzs8A


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]