การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ (สื่อสารสุขภาวะ) เข้ากลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรม

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 24 มีนาคม 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ (สื่อสารสุขภาวะ) เข้ากลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]