เช้าวันนี้ เริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยหัวข้อ “การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ชุมชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 24 มีนาคม 64

 

เช้าวันนี้ เริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยหัวข้อ “การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ชุมชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์

ซึ่งกิจกรรมนี้นั้นทางโครงการจัดให้เกิดขึ้นก็เพื่อให้ความรู้และเข้าใจความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศในการสื่อสาร และมีแนวทางในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ และเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ จนสามารถจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในระบบห้องสมุดและออนไลน์ได้

ไปชมกัน


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]