การอบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน)

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 24 มีนาคม 64


การอบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน)

ช่วงบ่ายนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ" (ช่วงที่1) บรรยายโดยคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และคุณอุมาพร ตันติยาทร

ไปชมกัน

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]