โซ่ตรวน ทีม รถขายไปติม MA. STU. วิทยาลัยสันตพล

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 24 ตุลาคม 61 / อ่าน : 1,128

ความพยายามในการไขว่คว้าหาโอกาสทางชีวิต ที่เดิมพันด้วยชีวิต สู่หนทางการมีจุดยืนในสังคมปัจจุบัน 

ผลงานสร้างสรรค์ในประเด็น "กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง" จากทีม รถขายไปติม MA. STU. วิทยาลัยสันตพล
โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]