สิ่งแวดล้อม ณ บาเฆะ ในจังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 1,214

วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านต้องเปลี่ยนไป...

ความหวัง วิถีชีวิต แผ่นดิน ความต้องการชาวบ้านบาเฆะในการสร้างความเป็นวิถีชาวเลกลับมาดั่งเดิม ตลอด 10 กว่าปีที่มา ยังคงต้องต่อสู้ เพื่อแผ่นดิน ชีวิต ของคนบาเฆะที่หายไปกับคลื่นทะเล เพราะความหวังดีของภาครัฐ

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]