ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 879

ปลูกสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม...

ในยุคที่บ้านเมืองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตที่ผู้คนตื่นมาพร้อมกับความเร่งรีบ, การแข่งขัน, การจราจรที่แออัด มีมลภาวะอยู่รอบตัว แต่หากทุกคนในสังคมใส่ใจ ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เราก็จะมีพื้นที่สาธารณะที่เป็น “ปอด” กลางเมือง ให้เราได้หลบเร้นจากความวุ่นวาย พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีได้

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]