สิ่งแวดล้อม ณ เขาบอฆ๊ะ ในจังหวัดสตูล

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 904

“เขาบอฆ๊ะ” แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดจากเยาวชนสตูล รวมตัวกันเป็นพลังจิตอาสา พยายามปลุกเขาที่เงียบเหงาให้มีชีวิต และเป็นเขาแห่งการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมปีนผา โรยตัว และสัมผัสไอหมอกในยามเช้าบนยอดเขากลางชุมชน

กระทั่งวันนี้...จากหมู่บ้านเงียบๆ มีภูขารกร้าง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชาวบ้านมีรายได้ ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นในชุมชน

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]