งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 1,248

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นงานประเพณีที่ชาวอุบลราชธานีภาคภูมิใจ เพราะเป็นงานแห่เทียนที่ถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับดำรงพระศาสนาและเป็นงานที่ชาวอุบลราชธานี อยากอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชาวอุบล เพราะงานแกะสลักต้นเทียน งานติดพิมพ์ต้นเทียน รวมทั้งเทียนโบราณ เป็นงานที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวอุบลราชธานีโดยแท้จริง

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]