กูยเลี้ยงช้าง จ.สุรินทร์

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 892

ชาวไทยพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า "กูยหรือกวย" เป็นกลุ่มชนหรือชาติพันธ์ที่มีความรู้ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน บรรพบุรุษชาวกูยที่เป็นที่รู้จักของชาวสุรินทร์คือ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง หรือเชียงปุม ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งเมืองสุรินทร์ และเป็นเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก ศาสตร์และศิลป์ในการจับช้างป่า และดูแลช้าง มีการสืบทอดต่อๆ กันมาถึงปัจจุบัน กูยเลี้ยงช้างทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ และรวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมากที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]