ซากแง้ว จ.ชลบุรี

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 1,203

ฟื้นตลาดสองวัฒนธรรมไทย-จีน ตลาดซากแง้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของคนในชุมชน ให้กลับมามีรายได้ที่ดีขึ้นอีกครั้ง

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]