อาเก๊าะ จ.ปัตตานี

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 928

ขนมพื้นเมืองชายแดนใต้ ที่มักทำขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอน เพื่อใช้เป็นอาหารละศีลอดของชาวมุสลิม อาเก๊าะยังสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งนอกจากช่วยสร้างรายได้เพิ่มแล้ว และเป็นสัญลักษณ์ความอร่อยเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น เช่นเดียวกับขนมหวานอื่นๆ อีกหลายชนิด

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]