ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 1,311

สถานที่พักพิงและสร้างสุขให้กับเด็กออทิสติก รับบริการดูแลเด็กออทิสติก ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ ในวันที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปทำงาน โดยศูนย์จะจัดโปรแกรมการพัฒนาทักษะเด็กออทิสติกหลายรูปแบบ เช่นการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การขี่ม้า การว่ายน้ำ รวมถึงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เด็กออทิสติกได้คุ้นเคย และเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม และเรียนรู้การอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติทั่วไป ซึ่งสร้างความสุขให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]