ผลไม้เสี่ยงตาย จ.ตราด

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 897

ในช่วงหน้ามังคุด บริเวณริมถนนทางหลวงใน จ.ตราด มีพ่อค้ารับซื้อมังคุดนับสิบราย ใช้พื้นที่ริมทาง เป็นสถานที่ซื้อขายมังคุดกับเกษตรกรในพื้นที่ กีดขวางการจราจร และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จึงออกมาตราการ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]