วัดนิคมพัฒนา (ผัง7) จ.สตูล

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 1,083

วัดนิคมพัฒนา (ผัง7) จ.สตูล ได้เนรมิตให้วัดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน โดยหนึ่งกิจกรรมที่ทางวัดทำ คือดึงเด็กๆ มาเข้ากลุ่มรำมโนราห์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ผู้ปกครองและคนหนุ่มสาวมาร่วมร่ายรำกลองยาวร่วมกัน จนเกิดความสามัคคีปรองดอง โดยมีหลักธรรมคำสอนสอดแทรก และต่อยอดกิจกรรมไปจนเกิดรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์ และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น

วัดนิคมพัฒนารามผัง7 บ่มเพาะสุขภาพใจ สังคมปลอดภัย

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]