เด็กกำพร้า จ.ปัตตานี

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 กันยายน 62 / อ่าน : 949

15 ปี ความรุนแรงในชายแดนใต้ก่อเกิดเด็กกำพร้าอาจสูงถึง 1 หมื่นคน แต่เด็กที่เข้าถึงการเยียวยาจากรัฐมีเพียง 6 พันคน ส่วนเด็กที่เข้าไม่ถึงการเยียวยา ส่วนใหญ่กระจายไปอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กกำพร้าชุมชนหรือเอกชน 24 แห่ง แต่อย่างไรก็ตาม นักเยียวยาทั้งของภาครัฐและเอกชนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า เด็กไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดของพ่อแม่ พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อไม่ได้จมอยู่ในวังวนของความรุนแรงอีกต่อไป แต่จะทำอย่างไรที่จะมีกลไกการช่วยเหลือที่ไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือสร้างอคติให้เด็กโดยไม่รู้ตัว

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]