ทำไมฉันไม่รู้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 25 กันยายน 62 / อ่าน : 1,523

คนส่วนใหญ่ในสังคม ยังเข้าใจว่าการรองรับสังคมสูงวัยเป็นเรื่องไกลตัว มองว่าเป็นการจัดการของผู้สูงอายุ ทำให้ไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่ต้น จะทำอย่างไรให้มีความสุข ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน และไม่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อถึงวันนั้นอาจสายเกินไป เพราะการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยต้องเริ่มตั้งแต่หนุ่มสาว ไม่ใช่วันเกษียณ...

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]