ไทเก๊ก

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 25 กันยายน 62 / อ่าน : 1,161

สาวใหญ่วัยกลางคน ที่พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพ เงินเก็บ โดยไม่คิดจะพึ่งพาบุตรหลาน จึงเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงวัย ที่มีการออกกำลังกายด้วยการรำไทเก๊ก และศิลปะการรำมโราห์ ในทุกๆ เช้า ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมการเตรียมความพร้อม

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]