จังหวะดนตรี จังหวะชีวิต

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 7 ตุลาคม 62 / อ่าน : 1,167

การสร้างสุขภาพกายและใจมีความสำคัญต่อการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ และเห็นผลในทันที แต่ต้องอาศัยการลงทุนดูแลสุขภาพร่างกายเป็นเวลานานหลายปี 

การเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เป็นการวางแผนชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุข การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เฉกเช่นเดียวกันกับนายตำรวจเกษียณอายุที่มีหัวใจรักเสียงดนตรีผู้นี้ คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ?

ผลงานสร้างสรรค์ในประเด็น "รองรับสังคมสูงวัย" จากจังหวัดขอนแก่น

#feedDD #MASS



โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]